O kompaniji

Fabrika u Tesliću je bila dio radne organizacije „ZRAK“ Sarajevo i nosila je naziv OOUR-a „PME“ Teslić. Bavila se proizvodnjom optičkih, optomehaničkih i optoelektronskih uređaja. Pod tim nazivom je poslovala od kraja 70-ih pa sve do početka 90-ih godina prošloga vijeka. U tom periodu je upošljavano oko 200 radnika.

Firma je reorganizovana 1993. godine i promjenila naziv u „ZRAK“ a.d. Teslić kada se broj radnika smanjio za pola. Proizvodi koje je proizvodila od osnivanja, za koje je posjedovala tehnološku i konstruktivnu dokumentaciju, te ih proizvodi i danas (u originalnim i modernizovanim varijantama) su:

  • kompleti nišanskih sprava za haubice/top 105, 122, 130 i 155mm;
  • nišanske sprave za minobacače, granatobacače i lansere: NSBG-1, NSB-4A, NSB-4B, NSB-3;
  • Optički nišan: ON M80, ON PD 12,7, ON 7,62 M91, ON 7,9 M93 YU, ON M 04A;
  • Nišan kolimatorski K-10 / K-10P;
  • Periskopske artiljerijske busole PAB-2, 2A
  • razni durbini za rektifikaciju i kontrolno rektifikacioni kolimatori;
  • Lovački nišan: LS 6X42, LS 4X34, LS-8X56
  • Lovački držači: M 98, M96 N, M 96 S, M 97;
  • Kvadranti- KM-1J, KM-2J;
  • vršenje remonta i opravki pobrojanih, kao i drugih sprava i nišana sličnih konfiguracija.

Preduzeće je od 2013. godine do kraja 2016. godine bila u periodu restruktuiranja te od decembra 2016. nosi naziv „ZRAK-DKS“ d.o.o. Teslić. Vlasnici ovog novoosnovanog preduzeća su država Srbija sa 72 % i Republika Srpska sa 28% kapitala.

Privredno društvo „Zrak – DKS“ d.o.o. Teslić nastavlja djelatnost privrednog društva „Zrak“ a.d. Teslić i bavi se i dalje proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne oprema, najvećim dijelom za ino-kupce. U tom kontekstu posjedujemo sve licence od strane državnih organa i Republike Srpske i BiH potrebne kako za proizvodnju, tako i za promet sredstava NVO i sredstava dvojne namjene , a u 2020.god. smo uspješno izvršili uvođenje i sertifikovanje Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, SORS 9000/14, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Kroz odnos zasnovan na obostranom povjerenju, lojalnosti, profesionalizmu i dobroj saradnji, ispunjavamo potrebe naših kupaca i isporučujemo kvalitetne optičke, optomehaničke i optoelektronske uređaje, pružamo pouzdane usluge mehaničke obrade pozicija po dokumentaciji naručioca kao i usluge u oblasti klimomehaničkih ispitivanja i usluga 3D mjerenja.

Kroz stvaranje stabilnog i održivog poslovanja zaposlenima u preduzeću pružamo sigurnost zaposlenja, bezbjedan rad, zadovoljstvo usavršavanja, mogućnost kreativnog rada i redovnost zarada.

Kao društveno odgovorno preduzeće svojim primjerom poslovanja i osmišljenim društvenim akcijama radimo na dobrobit društvene zajednice.